Sammen skal vi plante flere træer, fordi

Flere træer er et vigtigt bidrag til at bekæmpe vores CO2-aftryk, da træerne opsamler og lagrer CO2, som truer vores klima.

Flere træer er også med til at give os:

  • Renere drikkevand
  • Bedre luftkvalitet
  • Flere levesteder til dyr og planter
  • Et værn mod oversvømmelser
  • Flere områder til vores friluftsliv
  • Træprodukter som lagrer CO2 og erstatter klimatunge materialer som stål og beton.

Sådan får du skattefradrag

Du kan få skattefradrag, når du giver penge til et godgørende formål.

Læs mere her og se, hvordan du gør.