'Danmark planter træer' er et samarbejde mellem TV 2 og Danmarks Naturfredningsforening. Vi vil sætte fokus på at engagere danskerne til i fællesskab at gøre en forskel for klimaet ved at plante en masse træer, som bliver til skove til gavn for mennesker, natur og dyr.

Ny dato

På grund af folketingsvalget er indsamlingsshowet rykket til lørdag den 14. september. Har du allerede givet et bidrag, siger vi mange tak og glæder os til at omsætte det til mere skov i Danmark. Har du endnu ikke givet et bidrag - kan du nå det endnu.

Vær med

Alle danskere, foreninger og virksomheder kan blive en del af ’Danmark planter træer’ ved at give et bidrag.

For hver indsamlede 20 kr. plantes ét træ i Danmark. Derudover går en del af midlerne til bevarelse af rydningstruet skov i Danmark og udlandet. Den danske selvejende institution Growing Trees Network Foundation står for at plante træer og etablere Folkeskove, mens Den Danske Naturfond og WWF Verdensnaturfonden opkøber og bevarer eksisterende skov.

Skove er det mest effektive redskab, vi har i dag, til at suge CO2 ud af atmosfæren. Skov er populært sagt jordens lunger, og ifølge FN’s Klimapanel er mere skov et vigtigt bidrag til at bekæmpe vores CO2-aftryk.

Men mere skov er ikke bare godt for klimaet. Det giver samtidig renere drikkevand, flere levesteder til vores planter og dyreliv og ikke mindst nye områder til danskernes friluftsliv.

Stort indsamlingsshow til gavn for klimaet

Det hele kulminerer på TV 2 den 14. september i et stort indsamlingsshow.

Puk Elgaard og Mikkel Kryger er værter for et show med underholdning, gennemstillinger til hele landet og masser af sammenhold, når vi med hjælp fra danskerne forsøger at nå målet om at kunne plante én million træer.