Det er op til virksomheden, i samråd med en revisor, at bedømme om beløbet kan fratrækkes som en drifts- og markedsføringsomkostning, jfr. Skattelovens § 6.

Andre gaver er fradragsberettiget op til 16.300 kr. for året 2019, jfr. Ligningsloven § 8A.

Indberetning til SKAT

Vi indberetter indbetalte beløb til SKAT på virksomhedens CVR-nr. Indberetning er en betingelse for fradrag efter ovenstående regler.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at sende en e-mail til plant@dn.dk.